Okno trzyszybowe

O czym mówi współczynnik Uw okna?     

Właściwy dobór stolarki okiennej to tylko z pozoru proste zadanie. Aby optymalnie dobrać model okna i nie dać się zwieść zapewnieniom producentów, warto przed tym uzbroić się w podstawową wiedzę. Najważniejszą kwestią jest znajomość współczynników przenikania ciepła przez stolarkę okienną, a przede wszystkim współczynnika Uw. Czym jest ten parametr, dlaczego jest tak ważny i jak go obliczyć? O tym w artykule poniżej. 

Czym jest współczynnik Uw?

Współczynnik przenikania ciepła Uw to jeden z najważniejszych parametrów okien. Zgodnie z definicją określa on ilość energii przenikającej przez okno o powierzchni 1m2, przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody 1°C. Prościej mówiąc, Uw wskazuje ilość ciepła, które przechodzi przez stolarkę okienną. Im niższa wartość współczynnika Uw tym lepiej, bo tym mniej ciepła ucieka przez okno. Parametr Uw podawany jest przez producenta okien, nie trzeba więc samodzielnie obliczać jego wysokości. Warto natomiast wiedzieć, że współczynnik przenikania ciepła Uw okna zależy od:

  • współczynnika przenikania ciepła oszklenia,
  • pola powierzchni ramy okiennej,
  • pola powierzchni szyby,
  • długości liniowego mostka cieplnego,
  • całkowitego pola powierzchni okna. 

Wymagania prawne – warunki techniczne 

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla okien i drzwi balkonowych wynikają z przepisów prawnych. Wymagania zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Normy te od 1 stycznia 2021 uległy zaostrzeniu i obecnie współczynnik Uw dla okien i drzwi balkonowych nie może przekraczać 1,1 W/(m2*K), natomiast w przypadku okien dachowych – 1,3 W/(m2*K). Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, wkrótce zmianom mogą ulec również standardy dla okien pasywnych. 

Współczynnik Uw a zakup okien

Na etapie wyboru odpowiedniego rodzaju okna, porównując współczynniki Uw dla poszczególnych modeli, należy zwrócić uwagę na to, czy parametr ten był liczony dla okna referencyjnego. Jest to inaczej jednoskrzydłowe okno o pewnych określonych wymiarach. Dla uzyskania bardziej korzystnego wskaźnika niekiedy zdarza się tak, że producenci podają parametr dla okna o większych wymiarach.

Jak dodaje specjalista z firmy Makra2: Wskaźnik Uw można również w prosty sposób obliczyć za pomocą programu komputerowego. Kalkulatory energetyczne dostępne są często na stronach producentów stolarki okiennej. Do wygenerowania Uw potrzebne będą jedynie informacje na temat wymiarów okna. Dobrze jest również mieć świadomość tego, że niektóre firmy zamiast współczynnika przenikania ciepła podają klientom współczynnik Ug, czyli przenikalność przeszklenia. Udając się do sklepu ze stolarką okienną, warto zatem wcześniej dowiedzieć się o podstawach doboru okien.

Regulamin korzystania z serwisu