Do czego służy spawanie wiązką elektronową?

Spawanie wiązką elektronową to nowoczesna technika spawania metali. Polega ona na miejscowym nagrzewaniu łączeń przy użyciu strumienia elektronów. Do wykonywania takich prac potrzebna jest spawarka elektronowa, w której źródło elektronów stanowi działo elektronowe. Elektrony przyspieszają dzięki napięciu o wartości dziesiątek kV.

Cechy charakterystyczne spawania elektronowego

Spawanie metodą elektronową posiada szereg cech charakterystycznych. Na uwagę zasługuje sam proces spawania, przebiegający zazwyczaj w środowisku próżniowym rzędu 10-4… 10-5 mbar.

Znakiem rozpoznawczym spawania jest też sposób pojawiania się spoiny. Tworzy się ona poprzez stopienie brzegów łączonych detali. Wobec tego, nie jest konieczne stosowanie spoiwa dodatkowego – objaśnia ekspert Instytutu Tele-i Radiotechnicznego.

Zalety spawania wiązką elektronową

Wiązka elektronowa pozwala na łączenie metali, nie dających się połączyć innymi metodami spawania (na przykład kombinacje wolfram-miedź czy też niob-miedź). Spawanie elektronowe stosuje się między innymi przy łączeniu elementów aparatury próżniowej. Próżnia okalająca spawany przedmiot zapobiega tworzeniu się w spoinie szkodliwych pęcherzy gazu i defektów (gazy są od razu odpompowywane). Ponadto, uniemożliwia utlenianie się łączonych metali, co prowadzi do wytwarzania spoin jeszcze lepszej jakości.

Ograniczenia spawalniczej techniki elektronowej

Jak każda inna technika, spawanie elektronowe ma też swoje ograniczenia. Przede wszystkim, nie sprawdza się przy łączeniu metali i stopów łatwo parujących w próżni (np. glin, magnez). Ponadto, proces spawania wymaga specjalistycznej aparatury (pompa próżni, wyrzutnia elektronów, układy podglądu elektronowego spawanego detalu itd.). Spawane detale muszą natomiast posiadać takie gabaryty, by mieścić się w komorze spawarki.

Eksploatacja spawarek elektronowych

Odrębnym zagadnieniem jest eksploatacja spawarek elektronowych. To urządzenia dość wymagające, dlatego ich obsługa wiążę się ze sporymi kosztami – chociażby energetycznymi, niezbędnymi dla prawidłowego działania wszystkich elementów technicznych. Do tego dochodzą koszty konserwacji itd. Na szczęście, aparatury nie trzeba utrzymywać na własny rachunek. Usługi mechaniczne spawania elektronowego świadczy bowiem Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. Dysponuje on spawarkami o różnej mocy, dostosowanymi do spawania standardowych materiałów oraz metali o wyjątkowych właściwościach. Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami Instytutu.

Regulamin korzystania z serwisu