Czym jest beton posadzkowy?

Obecne budowle są jednocześnie trwałe i bezpieczne, a także przyjazne dla środowiska. Ponadto powinny spełniać odpowiednie warunki ekonomiczne. Jaki materiał jest zatem najbardziej korzystny, aby spełnić te wszystkie wymagania. Jest to odpowiednio zaprojektowany i wykonany beton. Istnieje wiele rodzajów i odmian betonu, które różnią się właściwościom, a co za tym idzie – również przeznaczeniem. Jednym z nich jest rodzaj posadzkowy, który zostanie szerzej omawiamy w poniższym artykule.

Z czego produkuje się beton posadzkowy?

Beton posadzkowy jest przeznaczony do wykonania posadzek w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym. Do jego produkcji wykorzystuje się kruszywa naturalne lub łamane z domieszką superplastyfikatorów, które redukują ilość wody i pozwalają na odpowiednie upłynnienie mieszanki. Do tego dochodzi cement, którego wykorzystuje się dwa rodzaje:

CEM II – portlandzki cement z dodatkami. Oprócz klinkieru zawiera inne składniki przekraczające 5% jego masy.

CEM III – hutniczy cement otrzymywany w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i granulowanego żużla wielkopiecowego z dodatkiem siarczanu wapniowego.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie betonu posadzkowego?

Wysokiej jakości kruszywa oraz cement pozwalają na wytworzenie mieszanki betonowej o bardzo wysokich parametrach. Jest ona odporna na ścieranie, powstawanie rys oraz pękań, jest antystatyczna, szczelna i łatwa w utrzymaniu czystości, nie powoduje pylenia, redukuje grubość płyty betonowej, a ponadto charakteryzuje się krótkim czasem realizacji oraz żywotnością, która przekracza standardowe posadzki – wymienia ekspert firmy Hydrobudowa-1, która zajmuje się produkcją i pompowaniem mieszanek oraz zapraw betonowych, a także handlem dodatków do betonu.

Należy pamiętać, że właściwości mieszanki muszą sprostać wymaganiom stawianym posadzce, dlatego projektant przed wyjazdem betonu z betonowni powinien ustalić dokładnie jej skład. Warto wiedzieć, czy posadzka będzie narażona na działanie smarów, olejów, tłuszczów czy roztworów cukrów, a także wysokich i niskich temperatur, ponieważ na podstawie tych wszystkich informacji dobierane jest kruszywo o odpowiednie frakcji, cement, woda, dodatki mineralne oraz domieszki chemiczne.

Regulamin korzystania z serwisu