Czym są instrukcje przeciwpożarowe?

W każdym obiekcie przemysłowym, użyteczności publicznej czy zamieszkania zbiorowego powinna znaleźć się instrukcja przeciwpożarowa. Prawo zobowiązuje do jej opracowania właściciela budynku, jego zarządcę lub użytkowników. Odpowiednio wykonana zwiększa poziom bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko zagrożenia pożarem. Z jakimi rodzajami instrukcji przeciwpożarowych możemy się spotkać? Wyjaśniamy poniżej.

 

Instrukcje przeciwpożarowe to element ochrony przeciwpożarowej, która zabezpiecza życie, zdrowie i mienie. Dokumenty te określają wymagania organizacyjne, techniczne i porządkowe. Wykonanie instrukcji najlepiej poprzedzić szczegółową analizą obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję może wykonać wyłącznie osoba, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje. Dokument powinien znajdować się w miejscu widocznym dla ekipy ratowniczej. Należy go aktualizować co 2 lata lub jeśli zaszły jakieś zmiany w sposobie użytkowania budynku, dokonano przebudowy, rozbudowy itp. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny znaleźć się:

  • warunki ochrony ppoż,
  • zastosowane w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposób poddawania ich przeglądom oraz konserwacji,
  • metody postępowania na wypadek pożaru i wykonywania prac mogących go wywołać,
  • plan ewakuacji oraz sposoby na jej sprawdzenie,
  • plan obiektu,
  • metody zapoznania użytkowników obiektu z przepisami ppoż i daną instrukcją,
  • dane podmiotu, który ją opracował.

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna 

W tym wypadku można zastosować gotowy szablon dla danego rodzaju obiektu/pomieszczenia np. szkoły, magazynu, biura itd.

Instrukcja ogólna powinna pouczać o obowiązku i zasadach zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Znajdziemy na niej informacje o tym, jak postępować na wypadek pożaru czy zaalarmować służby. Zapoznać muszą się z nią wszystkie osoby, które korzystają z danego obiektu lub pomieszczenia. Tabliczka ma być czytelna i trzeba ją umieścić w łatwo dostępnym miejscu – wyjaśnia ekspert z firmy Pirotoks w Katowicach.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Jest kolejnym dokumentem, który należy umieścić w widocznym miejscu i który może sporządzić wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Zawiera krótkie wytyczne jak postępować, gdy dojdzie do pożaru. Znajdziemy na niej informacje o tym, jak zaalarmować osoby, które przebywają w strefie zagrożenia, telefony alarmowe oraz podpis właściciela lub zarządcy obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu