Jakie mapy geodezyjne są wymagane do budowy domu?

Chcesz kupić działkę i zastanawiasz się, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę domu? Do załatwienia wszelkich formalności potrzebne są mapy geodezyjne. Dowiedz się, jakie są rodzaje map i jak można je uzyskać. Zobacz, co warto wiedzieć, zanim zamówisz usługę u wybranego geodety. Sprawdź szacunkowy czas i koszt uzyskania poszczególnych map geodezyjnych.

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Mapy geodezyjne powstają na podstawie pomiarów wykonywanych przez geodetów. Sporządzane są w różnych celach i są niezbędne, gdy chcesz kupić nieruchomość, dokonać podziału lub zabudowy. Jest kilka rodzajów map geodezyjnych, najważniejsze z nich to mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych i mapy inwentaryzacyjne.

Warto pamiętać, by jeszcze przed zakupem działki zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu dowiesz się, czy wybrana działka w ogóle nadaje się do zabudowy. Poza tym sprawdzisz, co i gdzie możesz zbudować i jakie inwestycje są planowane w sąsiedztwie działki.

Takie informacje są niezbędne, by przewidzieć, czy w spokojnej okolicy nie powstanie droga czy hipermarket. Jeśli dla wybranego terenu nie został sporządzony miejscowy plan, musisz zwrócić się do urzędu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wtedy zwykle korzysta się z informacji zamieszczonych na mapie zasadniczej.

Mapy zasadnicze

Podstawowym rodzajem map jest mapa zasadnicza, która zawiera ważne informacje na temat usytuowania budynków, sieci uzbrojenia terenu czy osnowy geodezyjnej. Stanowi podstawę do tworzenia kolejnych opracowań, w tym projektu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzeniem mapy zasadniczej zajmują się pracownicy starostw powiatowych i gminnych.

By uzyskać mapę zasadniczą, musisz zgłosić się do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w twojej miejscowości. Zwykle urząd wydaje mapę w skali 1:1000. Mapa zasadnicza przedstawia stan archiwalny i nie jest na bieżąco aktualizowana, dlatego jest wykorzystywana do celów poglądowych.

Mapy do celów projektowych

Dokumentem, który jest niezbędny na etapie projektowania budynku i przyłączy oraz opracowania projektu zagospodarowania terenu, a potem uzyskania pozwolenia na budowę, jest mapa do celów projektowych. Sporządzenie takiej mapy możesz zlecić geodecie, który dokona aktualizacji mapy zasadniczej.

Mapa powinna zostać sporządzona przynajmniej w trzech egzemplarzach, ale eksperci zalecają, by dodatkowo zamówić jeszcze dwa egzemplarze. Warto pamiętać, że mapa jest ważna przez określony czas, a oznaczenia na mapach geodezyjnych są umowne.

Mapy inwentaryzacyjne

W czasie kolejnych etapów budowy, a także po jej zakończeniu, konieczne jest wykonanie mapy inwentaryzacyjnej. Dokument jest wymagany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Należy pamiętać, że mapy inwentaryzacyjne budynku, ogrodzenia czy przyłączy są wykonywane oddzielnie.

Geodeta sporządza taką mapę w skali 1:500 lub 1:1000 na kopii mapy zasadniczej, na której nanosi zmiany. Oryginał zostaje przekazany do ośrodka dokumentacji geodezji i kartografii, a kopię otrzymuje kierownik budowy.

Pozostałe mapy geodezyjne

Dostępne są również mapy geodezyjne online. Mapa multimedialna przyda się, gdy nie masz dostępu do mapy zasadniczej. Możesz zorientować się, jak mniej więcej wygląda działka i jej otoczenie. Mapę multimedialną możesz sprawdzić w internecie.

Możesz zamówić również sporządzenie mapy podziałowej, która jest wykonywana przy podziale na mniejsze działki, a także mapę do celów prawnych potrzebną do założenia księgi wieczystej.

Jak długo czeka się na wydanie mapy?

Na mapę zasadniczą nie musisz czekać, ponieważ po złożeniu wniosku w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dostaniesz ją od ręki. Wykonanie mapy do celów projektowych trwa trochę dłużej. Czas oczekiwania wynosi od dwóch tygodni do miesiąca. Na mapę inwentaryzacyjną klienci zwykle czekają od czterech do sześciu tygodni. Z map multimedialnych możesz skorzystać w każdej chwili.

Ile kosztują mapy geodezyjne?

Najmniej zapłacisz za uzyskanie mapy zasadniczej – od 30 do 50 zł. Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych przez geodetę kosztuje od 500 do nawet 2000 zł w zależności od tego, jakiej wielkości jest działka. Koszt wykonania mapy inwentaryzacyjnej waha się między 400 a 600 zł.

Regulamin korzystania z serwisu