Optymalizacja kosztów budowy

Optymalizacja kosztów budowy na etapie projektu. Od czego zacząć?

Realizacja każdej inwestycji generuje spore koszty, które często rosną na poszczególnych etapach budowy. Budynki przemysłowe, handlowo-usługowe oraz mieszkalne mogą posiadać wiele osobnych czynników wpływających na ostateczny kosztorys. Dlatego też optymalizację najlepiej jest rozpocząć już na etapie powstawania projektu. Tłumaczymy, jak ona powinna przebiegać.

Na czym polega optymalizacja kosztów budowy?

Niektórym może się wydawać, że optymalizacja kosztów wiąże się z ich cięciem. Jest to błędne myślenie, ponieważ są to działania wykonywane na każdym etapie budowy, które zmierzają do podejmowania bardziej racjonalnych wydatków. Przy wstępnie określonych kryteriach można właściwie zarządzać kosztami na każdym etapie. Przygotowanie robót budowlanych uwzględnia kilka faz projektowania – stworzenie koncepcji, projekt budowlany umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy. Następstwa prac pozwalają uzyskać dokładniejsze opisy kolejnych robót budowlanych, a co za tym idzie, lepiej jest oszacować koszty.

Pracownik firmy Struktura w Krakowie tłumaczy: Na dalszych etapach niektóre zmiany mogą okazać się trudne, nieopłacalne lub wręcz niemożliwe do wdrożenia. Dlatego też optymalizację kosztów należy przeprowadzać od samego początku, czyli jeszcze na etapie projektu.

Obszary działań optymalizacyjnych

Optymalizację można przeprowadzać dopiero po dokładnym przeliczeniu wydatków. W zależności od różnych czynników, na etapie projektów można oszacować dokładność wycen nawet do 95%, co pozwala znacząco zoptymalizować koszty budowy. Na początku trzeba ustalić związane z tym kryteria. Są to przede wszystkim ceny, czas realizacji inwestycji i jakość rozwiązań. Na etapie projektu bierze się pod uwagę już konkretne rozwiązania, które bezpośrednio wpływają na koszty robót budowlanych. Projektanci oraz osoba odpowiadająca za budżet w szczególności zwracają uwagę na przyjęte rozwiązania projektowe, oraz możliwość użycia technologii równoważnych, które wykonają te same prace, lecz są tańsze. Bardzo ważny jest standard używanych materiałów, ich funkcjonalności i wartość. Optymalizację przeprowadza się zarówno w stosunku do zużycia materiałów, jak i pracy sprzętu, czy kosztów zaplecza budowy. Dodatkową oszczędność można osiągnąć także poprzez zmniejszenie ilości odpadów budowlanych.

Optymalizacja to nie tylko niższe koszty

Na etapie projektowania uwzględnia się także optymalizację kosztów późniejszego utrzymania budynku. Może to wymagać zastosowania droższych rozwiązań budowlanych, które w dłuższej perspektywie czasu pozwolą generować oszczędności. Czynników objętych optymalizacją jest dużo więcej. Należą do nich elementy wykończeniowe, kształt budynku, czas użytkowania, stopień nasłonecznienia pomieszczeń, estetyka itp. Od ogólnych rozwiązań przechodzi się do coraz bardziej szczegółowych detali. Dobra optymalizacja opiera się na liście priorytetów, która wyeliminuje przeprowadzanie zmian w najbardziej istotnych segmentach. Działania optymalizacyjne zależne są także od regionu oraz możliwości budowlanych. Wpływ na to mają m.in. warunki klimatyczne czy uwarunkowania lokalne. Stworzone plany muszą iść w parze z wiedzą na temat projektowania i budowy, a także przepisami prawnymi.

Regulamin korzystania z serwisu