Regulacje prawne dotyczące wysokości i wykończenia balustrad balkonowych

Balustrady to element niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym ze schodów czy balkonów. Aby mogły one należycie wypełniać swoje zadanie, powinny być wykonanie zgodnie z przepisami zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wysokość balustrad

Bezpieczne balustrady powinny mieć odpowiednią minimalną wysokość oraz rozmiar otworu między elementami wypełnienia. Oba te parametry opisane dziale VII „Bezpieczeństwo użytkowania” rozporządzenia z 12.04.2002 roku, w paragrafie 298. Wynoszą one:

  • Dla budynków jednorodzinnych i wnętrz wielopoziomowych minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy powinna wynosić 0,9 metra, maksymalny prześwit lub wymiar otworu nie podlega regulacjom.
  • Dla budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy powinna wynosić 1,1 metra zaś maksymalny prześwit lub otwór między elementami wypełnienia powinien wynosić 0,12 metra
  • Dla pozostałych budynków minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy powinna wynosić 1,1 metra zaś maksymalny prześwit lub otwór między elementami wypełnienia wynosi 0,2 metra.

Wykończenie balustrad

Przepisy bardzo ściśle regulują również kwestię wykończenia balustrady. Stwierdzają one między innymi, że balustrady:

  • Nie powinny mieć ostro zakończonych elementów
  • Jeśli posiadają elementy szklane, to powinny one być wykonanie ze szła o podwyższonej odporności na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre kawałki.
  • Przeznaczone do budynków przeznaczonych dla dzieci, np. szkołach czy przedszkolach powinny być wyposażone w elementy uniemożliwiające wspinanie się lub zsuwanie po poręczy
  • Powinny zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych.

Produkcją wysokiej jakości balustrad balkonowych oraz innych elementów metalowych zajmuje się firma Janmar PU.

Regulamin korzystania z serwisu