rozmiar-dzialki

Rozmiar domu i działki. Regulacje prawne

Przepisy prawa budowlanego z roku na rok ulegają kolejnym nowelizacjom, które z założenia mają ułatwiać inwestorom realizację kolejnych przedsięwzięć. W praktyce okazuje się, że szybko następujące po sobie zmiany wprowadzają pewien chaos, który może utrudniać podjęcie decyzji o budowie, a także komplikować dalsze formalności związane z uzyskaniem zezwoleń na budowę.

Ułatwienia dla inwestorów

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że już w 2017 roku weszła w życie nowelizacja zwalniająca wielu inwestorów z obowiązku występowania o zezwolenie na budowę. Zamiast tego bardzo często wystarczy jedynie zgłoszenie budowy, co znacznie przyspiesza przebieg wszystkich prac – podpowiada nasz rozmówca z INLAND BIMO PROPERTY. – Obecnie obowiązek uzyskania zezwolenia na budowę nie dotyczy wolnostojących domów jednorodzinnych, jeżeli ich obszar w całości mieści się na działce, na której zostały zaprojektowane.

Wielkość działki a powierzchnia domu

W przepisach ustawy Prawo budowlane brak jednoznacznych wymagań co do wielkości działki pod budowę domu jednorodzinnego. Ustalone są natomiast minimalne odległości poszczególnych ścian budynku od granic sąsiadujących działek.

Ślepe ściany budynku  mieszkalnego, czyli te pozbawione okien i drzwi, mogą znajdować się w minimalnej odległości 1,5 m od granicy z sąsiadującą działką – pod warunkiem, że zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji niepotrzebne będzie występowanie o zezwolenie na budowę. Jeżeli jednak inwestor planuje zwrócić drzwi lub okna w stronę sąsiedniej działki, konieczne będzie uzyskanie zgody o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Minimalna powierzchnia działki pod budowę domu

Zatem minimalna powierzchnia działki pod budowę domu jednorodzinnego zależy od wielkości planowanej inwestycji. Nowo powstały budynek musi mieścić się na działce w taki sposób, by zachowane były minimalne odległości od działek sąsiednich. Te z kolei określone są albo bezpośrednio przez ustawę, albo przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zapoznanie się z wymaganiami zawartymi w MPZP jest konieczne, ponieważ wiele gmin ustala minimalne wielkości działek budowlanych, w celu uniknięcia nadmiernego stłoczenia domów na danym obszarze. Warto przy tym zauważyć, że wraz ze wzrostem atrakcyjności krajobrazowej terenu, zazwyczaj wzrasta również narzucana minimalna wielkość działki.

Każdy projekt budowlany musi więc zawierać informację o minimalnej powierzchni działki, na której może zostać zrealizowany. Właśnie dlatego bardzo dobrym pomysłem, ułatwiającym przebieg prac budowlanych i załatwianie związanych z nimi formalności, jest kupno działki budowlanej z gotowym projektem domu.

Regulamin korzystania z serwisu