Wzmacnianie podłoża pod budowę mostów

Mosty to obiekty budowalne, których projekt i konstrukcja jest szczególnie trudnym wyzwaniem. Wszelkie błędy popełniane na każdym etapie realizacji inwestycji mogą mieć katastrofalne skutki. Wytrzymałość mostu w dużej mierze zależy nie tylko od jego konstrukcji, ale również gruntu, na którym zostanie osadzony. Dlatego tak bardzo ważne jest wzmocnienie podłoża przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Badania gruntu

Przeprowadzenie badań geologicznych jest koniecznością przed budową praktycznie każdego trwałego obiektu budowlanego. Dzięki nim możliwe jest określenie takich parametrów gruntu jak jego nośność oraz warunki hydrogeologiczne (np. wysokość lustra wód gruntowych). Badania obejmują między innymi wykonanie wierceń, sondowanie gruntu oraz laboratoryjne badania próbek gruntu. Na podstawie wyników wykonuje się obliczenia konstrukcyjne i dobiera odpowiednie technologie budowlane.

Proces wzmacniania podłoża

Zabiegi wzmacniania gruntu mają na cel jego konsolidację, czyli zagęszczenie, zapobiegające osunięciom ziemi i tworzeniu się uskoków. Powszechnie stosuje się dwa sposoby wzmacniania gruntu pod budowę mostu, oba wykorzystujące odpowiednie rodzaje podparcia – sztywne lub elastyczne. Do pierwszej grupy zaliczamy kolumny cementowo-gruntowa oraz pale betonowe lub żelbetowe, które przenoszą obciążenia na podłoże noście. Do podparcia elastycznego natomiast zaliczamy kolumny żwirowe, geodreny oraz technologię mikrowybuchów – w tym przypadku obciążenia przenoszone są na elementy drenujące oraz skonsolidowany grunt. Inną metodą, które zdobywa coraz większą popularność jest zastosowanie mikropali, które można bardzo łatwo dostosować do warunków gruntowych oraz obciążeń, na które narażony będzie przyszły most. Główne zalety mikropali to ich wysoka nośność oraz fakt, że można jest stosować nawet na skomplikowanych terenie, gdzie umieszczenie pali jest możliwe jedynie pod ostrym kątem.

Prace z gruntem to zadanie wymagające odpowiednich kwalifikacji oraz odpowiedniego sprzętu, dlatego koniecznie należy powierzyć je doświadczonym fachowcom. Jedną z firm świadczących usługi z zakresu badań geologicznych oraz wzmacniania gruntu jest P.P.U.H. „Geotest„.

Regulamin korzystania z serwisu