odpady po remoncie

Gdzie powinny trafić odpady z remontu lub rozbudowy mieszkania, domu?

Remont to normalny etap w życiu właściwie każdego budynku. Mniejszy lub większy, pozwala przywrócić obiektowi dawną świetność, przedłużyć jego przydatność do użytku i zmodernizować w taki sposób, by odpowiadał współczesnym standardom. Ubocznym efektem remontu jest spora ilość odpadów. Zgodnie z przepisami nie wolno ich wyrzucać wraz z innymi, codziennymi śmieciami – co w takim razie możemy z nimi zrobić?

Jakie odpady powstają w czasie remontu?

W przypadku dużych prac remontowych, obejmujących między innymi przebudowę pomieszczeń, odpady to przede wszystkim gruz, czyli kawałki ceglanych ścian, tynków etc. Ponadto wśród odpadów mogą znaleźć się elementy:

  • Metalowe – np. stare blachodachówki, elementy starej instalacji elektrycznej czy grzewczej
  • Drewniane – między innymi podłogi, drzwi, elementy więźby dachowej
  • Tworzywa sztuczne – takie jak okna czy parapety

Ponadto do odpadów poremontowych zalicza się opakowania po materiałach wykorzystanych w remoncie, np. papierowe worki po zaprawach, puszki po farbach i wiele innych.

Gdzie powinny trafić odpady poremontowe i budowlane?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, mieszanie odpadów poremontowych ze zwykłymi odpadami jest zabronione. Z tego powodu konieczne należy zadbać o prawidłową segregację odpadów w trakcie remontów i ich utylizację przez uprawnione do tego specjalistyczne firmy – takie jak przedsiębiorstwo Lekaro. Zanim w ogóle przystąpimy do remontu, powinniśmy skontaktować się z takim usługodawcą i wynająć kontener przeznaczony na odpady budowlane konkretnego rodzaju (gruz, drewno, plastik, metal etc.). Po zakończeniu okresu wynajmu, kontener jest zabierany przez firmę, a zgromadzone w nim odpady poddawane odpowiednim procesom segregacji i recyklingu lub utylizacji.   

Dlaczego segregacja i utylizacja jest konieczna?

Istnieje kilka powodów, dla których odpady poremontowe powinny być zbierane w kontenerach i wywożone do utylizacji zgodnej z ich rodzajem. Jak wspomnieliśmy – wyrzucanie takich odpadów wraz ze zwykłymi śmieciami jest prawnie zabronione i może wiązać się z bardzo poważnymi karami finansowymi. Zakaz ten wynika z faktu, że wśród odpadów poremontowych wiele jest takich, które zawierają szkodliwe substancje. Związki te z czasem ulegają rozkładowi i przedostają się do środowiska naturalnego, prowadząc do jego zanieczyszczenia. Odpady, które się do tego nadają zostają przetworzone na surowce nadające się do ponownego użytku. Przykładowo, z gruzu można uzyskać kruszywo stosowane w kolejnych pracach budowlanych, natomiast z instalacji elektrycznej odzyskuje się metale.

Regulamin korzystania z serwisu