instalacje elektryczne konserwacja

Jakie instalacje w budynkach podlegają konserwacji?

Instalacje sanitarne i elektryczne są niezbędną częścią budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W trakcie obowiązkowych corocznych przeglądów może dojść do wykrycia uszkodzeń w ich strukturze i niezbędne okażą się prace konserwacyjne. W takich przypadkach właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiedniej firmy, która dokonania prac naprawczych.

Rodzaje instalacji w budynkach

Ze względu na różny czas powstawania oraz wykorzystanie budynków – różnią się one od siebie specyfikacją – między innymi posiadanymi instalacjami. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy instalacji: sanitarne i elektryczne. W ich skład wchodzą;

Instalacje sanitarne:

  • instalacja kanalizacyjna,
  • instalacja wodociągowa,
  • instalacja grzewcza,
  • instalacja gazowa.

Instalacje elektryczne:

  • instalacja elektryczna,
  • instalacja odgromowa,
  • instalacja niskoprądowe.

Nieco osobnym działem są instalacje przeciwpożarowe, takie jak np. instalacja tryskaczowa. Ich regularna kontrola i konserwacja jest niezwykle potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania instalacji w momencie zagrożenia.

Ważne jest również zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej, która zapewnia odprowadzanie nadmiaru wilgoci z budynku, co chroni go przed pojawieniem się grzybów i pleśni. Dlatego należy pamiętać nie tylko sprawdzaniu, czy instalacja zachowuje odpowiednie parametry ciągu powietrza, ale również, czy nie dochodzi do jej rozszczelniania.

Konserwacją instalacji w budynkach zajmują się specjalistyczne firmy, takie jak Mobil Serwis Konserwacja z Marek.

Konserwacja instalacji w budynkach a bezpieczeństwo

Regularne kontrole są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynków. Wiele z wprowadzonych do obiektów instalacji może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia w momencie, gdy ulegną awarii. Szczególną uwagę należy zwrócić na konserwację instalacji elektrycznych w budynkach, które powstały w okresie PRL-u oraz wczesnych latach 90.

Prace budowlane wykonywane w tamtym czasie odbiegają znacznie od standardów bezpieczeństwa przyjętych współcześnie. Dlatego wielu zarządców lub właścicielu budynków decyduje się na wymianę instalacji elektrycznej. W momencie, gdy ze względu finansowych lub budowlanych nie jest to możliwe, to zaleca się wzmożone kontrole oraz prace konserwatorskie, ponieważ uszkodzona instalacja elektryczna może być przyczyną wystąpienia pożaru.

Nie mniej niebezpieczne są awarie instalacji gazowych. Należy dołożyć możliwych starań, by utrzymać jej w jak najlepszym stanie, co zapobiegnie ryzyku wybuchu.

Regulamin korzystania z serwisu