Cyfrowa niwelacja. Poziomowanie w praktyce

Niwelacja terenu jest bardzo ważnym etapem prac budowlanych, ale procedura ta jest także przeprowadzana podczas realizacji innego rodzaju przedsięwzięć. Dzięki wykorzystywanym urządzeniom można szybko ustalić, jaka jest różnica wysokości pomiędzy konkretnymi punktami na danej powierzchni. Wiedza ta jest niezwykle przydatna podczas poziomowania maszyn, które znajdują się w fabrykach i zakładach produkcyjnych.

Niwelator cyfrowy – co to takiego?

Niwelatory cyfrowe umożliwiają bardzo dokładne określenie tego, jaka jest różnica między wskazanymi punktami, które znajdują się na jednej płaszczyźnie.

Mają one wbudowany układ elektroniczny umożliwiający automatyczny odczyt wyników przeprowadzonych pomiarów. Niwelator cyfrowy porównuje obraz, który został mu przekazany przez przetwornik CCD, z obrazem znajdującym się w jego pamięci. Wynik jest widoczny na specjalnym ekranie ciekłokrystalicznym. Wykorzystywanie tego urządzenia minimalizuje ryzyko błędu pomiaru i gwarantuje dużo większą precyzję niż używanie tradycyjnych niwelatorów. Dlatego też jest to rozwiązanie dla obiektów, w których liczy się jak największa dokładność podczas ustalania różnicy wysokości pomiędzy poszczególnymi punktami płaszczyzny.

To, czy powierzchnia w fabryce jest równa i gotowa do umieszczenia na niej maszyny, musi zostać skrupulatnie ustalone przez specjalistów. Dysponują oni nowoczesnym sprzętem, przy pomocy którego możliwe jest wykonywanie odpowiednich pomiarów i poziomowanie maszyn – mówi ekspert z firmy INTER-TECH.

Kiedy przeprowadza się poziomowanie maszyn i dlaczego jest to tak ważne?

Maszyny czy linie produkcyjne to zazwyczaj skomplikowane mechanizmy, których sprawność zależy od prawidłowej pracy wszystkich ich elementów. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki na terenie przedsiębiorstw, gdzie będą eksploatowane.

Poziomowanie maszyn z wykorzystaniem niwelacji cyfrowej wykonuje się wtedy, kiedy po raz pierwszy są one umieszczane na terenie zakładu, ale także w sytuacji ich relokacji. Relokacja wymaga tego, aby sprawdzić, czy płaszczyzna, na które mają znaleźć się urządzenia, jest równa.

Poziomowanie ma kolosalny wpływ na wydajność, sprawność, a także na żywotność maszyn. Jeżeli będą one ustawione na nierównym podłożu, grozi to wibracjami, drganiami oraz wstrząsami podczas ich pracy. Na skutek tego może dojść do uszkodzenia mechanizmu urządzeń i poważnych awarii. Poziomowanie zapewnia maszynom odpowiednią stabilność – w efekcie wymagają one rzadszego serwisowania z powodu usterek.

Regulamin korzystania z serwisu