Ścianka berlińska

Czym jest tzw. ścianka berlińska?

Ścianka berlińska to konstrukcja tymczasowa, która sprawdza się podczas głębokich wykopów. To jedna z bardziej skutecznych, bezpiecznych, a zarazem tańszych obudów wykopów. W jaki sposób jest ona zbudowana, dlaczego warto ja stosować i komu zlecać jej postawienie? O tych i innych aspektach dowiesz się z artykułu, w którym wypowiada się ekspert branżowy.

Gdzie stosuje się ścianki berlińskie?

Według Porozumienia dla Bezpieczeństwa w budownictwie wykonywanie wykopów o pionowych ścianach bez zabezpieczenia jest praktycznie niedozwolone. Istnieją co prawda wyjątki od tej reguły, ale w rzeczywistości zdarza się to niezmiernie rzadko. Dlatego właśnie należy stosować takie zabezpieczenia, jak ścianki berlińskie.

Zabezpieczenie wykopu nie jest konieczne wyłącznie w przypadku, gdy jest on wykonywany w tzw. zwartych gruntach i ma głębokość poniżej 1 metra oraz pod warunkiem, że teren przy wykopie nie został obciążony w pasie o szerokości, która wynosi tyle, co głębokość wykopu. Taka sama zasada obowiązuje wówczas, gdy wykop nie przekracza głębokości 2 metrów i pod warunkiem, że umożliwiają to zlecone wcześniej badania gruntu.

Ścianki berlińskie wykorzystuje się głównie w takich miejscach, w których poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu wykopu docelowego lub wtedy, gdy jest możliwe wdrożenie odwodnienia. Jest to konstrukcja tymczasowa, która stanowi krótkotrwałą obudowę głębokich wykopów i tylko w taki sposób należy ją traktować. W tym sensie różni się więc ona na przykład od ścianki Larsena.

Jeśli chodzi o projektowanie ścianek berlińskich, to pod uwagę bierze się różne parametry, w tym klasyfikację gruntu, jego ciężar objętościowy, miąższość warstwy, gabaryty samego wykopu oraz poziom wody w gruncie.

Uwaga: ścianek tego typu można umieszczać w bliskim otoczeniu obiektów wrażliwych na osiadanie.

Budowa ścianek berlińskich

Ścianki berlińskie składają się z pali (słupów) oraz opinki, najczęściej wykonanej z drewnianych krawędziaków lub bali (rzadziej są to przylegające do siebie, zwarte stalowe wypraski lub betonowe dyle).

Słupy ścianki berlińskiej to najczęściej profile dwuteowe, stalowe kształtowniki lub zespojone ze sobą ceowniki, zatapiane w grunt przy użyciu wibromłota lub wprowadzane w przygotowane wcześniej wiercone i wypełnione zawiesiną iłową otwory – tłumaczy ekspert z przedsiębiorstwa EL-KOP.

Wykopy realizowane przy wsparciu ściany berlińskiej mogą być rozpierane lub kotwione, bezpośrednio co jeden słup lub przez stalowy oczep.

Komu zlecać stawianie ścianek berlińskich?

Posadowienie ścianek berlińskich najlepiej zlecać specjalistom, którzy specjalizują się w wykonaniu robót wykopowych.

Warto wiedzieć, że wykopy przeprowadza się etapami i tak samo odbywa się budowa ścianek zabezpieczających. Proces ten wymaga więc kompleksowej wiedzy i dużego doświadczenia. W grę wchodzi przecież bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych, a także funkcjonowanie pobliskich obiektów.

Regulamin korzystania z serwisu