młot hydrauliczny

Do czego służą młoty hydrauliczne?

Słysząc słowo „młot”, najczęściej jawi się nam obraz kowala kującego żelazo lub górniczego godła. Skojarzenia te, jakkolwiek najzupełniej prawidłowe i zasadne, niewiele mają wspólnego ze współczesnymi nowoczesnymi młotami mechanicznymi. Dawne młoty pracowały dzięki sile ludzkich rąk, dzisiejsze mają napęd elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny. Szczególnie wielkie rozmiary mogą osiągać młoty hydrauliczne, czasem jako samodzielne urządzenia, a czasem jako części dużych maszyn budowlanych.

Zasada działania młota hydraulicznego

Oczywiście podstawowym elementem roboczym młota hydraulicznego, tak jak w każdym innym młocie jest bijak. Ruch bijaka jest w tym przypadku wywoływany ciśnieniem oleju hydraulicznego, stąd nazwa tego urządzenia. Olej dostarczany jest z instalacji hydraulicznej, w której główną rolę odgrywa wysokowydajna pompa hydrauliczna. Pchany dużym ciśnieniem olej przepływa przez tzw. akumulator, skąd dochodzi do wspomnianego bijaka, który jest po prostu tłokiem uderzającym następnie w roboczy grot młota. W specjalnych komorach urządzenia sprężane jest w odpowiednich odstępach czasowych powietrze, które wywołuje cykliczne powroty tłoka do pozycji wyjściowej i przygotowanie do kolejnego uderzenia. Poszczególne etapy pracy młota hydraulicznego nazywane są suwami. O zastosowaniach młotów hydraulicznych opowiadali nam specjaliści z firmy Zama z Poznania.

Zastosowania młotów hydraulicznych

Młoty hydrauliczne niekiedy są samodzielnymi konstrukcjami, czasem wykorzystywanymi do pracy ręcznej, lecz znacznie częściej stanowią one dodatkowy osprzęt współpracujący z ciężkimi maszynami budowlanymi takimi, jak koparki, ładowarki czy koparko-ładowarki. W tym drugim przypadku elementy robocze młota napędzane są hydrauliką maszyny lub zewnętrznym zasilaczem hydraulicznym.

Zasadnicze zadania młota hydraulicznego sprowadzają się do kucia. Możemy więc przy jego pomocy wyburzać budynki i budowle, wykuwać przeszkody ziemne, rozbijać i usuwać nawierzchnie drogowe. Młoty hydrauliczne to podstawowe narzędzia wykorzystywane w górnictwie skalnym, a także w przemyśle węglowym. Chociaż podstawą działania tych maszyn jest czysta destrukcja, to przecież to ze wszech miar pożyteczne narzędzia, bez których wznoszenie budowli i budowanie dróg oraz różnych innych konstrukcji byłoby bardzo trudne do wykonania. Nowoczesne młoty hydrauliczne przyspieszają wszelkie prace związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę lub z pozyskiwaniem kruszyw i innych użytkowych kopalin.

Regulamin korzystania z serwisu