przesiewacz

Kiedy warto skorzystać z usług w zakresie przesiewaczy?

Przesiewacze to maszyny, które służą szybkiemu sortowaniu sypkich materiałów, takich jak żwir, piasek, kruszywa. Często okazują się niezbędne przy pracach wyburzeniowych. Używanie ich pomaga oszczędzić czas i siły pracowników oraz sprawnie oddzielić materiały, które można będzie jeszcze wykorzystać od tych, które są jedynie zbędnymi odpadami. Kiedy warto skorzystać z usług w zakresie przesiewaczy?

Jak działają przesiewacze?

Proces przesiewania można podzielić na etapy.

  • Przesiewanie pierwotne – to pierwszy etap, w którym maszyna odsiewa glinę i zanieczyszczenia. W tym celu stosuje się przesiewacze wibracyjne. Ich konstrukcja zapobiega zatykaniu otworu i jest odporna na uderzenia spowodowane przez większe elementy, na przykład kamienie.
  • Przesiewanie wtórne (operacyjne) – w drugim etapie sortuje się sypkie materiały, które nadają się do ponownego użycia, pod kątem ich rozmiaru. Przesiewacze przesypują je przez sita o małych oczkach.
  • Przesiewanie końcowe – w tym momencie poszczególne frakcje są oczyszczane tak, by były jednorodne i spełniały określone wymagania.

Rodzaje przesiewaczy

Na rynku dostępne są różne rodzaje przesiewaczy. Na przykład:

  • przesiewacze wibracyjne:
  • do materiałów sypkich, drobnoziarnistych – sprawdza się w przypadku i suchych, i wilgotnych produktów, które mogłyby zalepiać sito;
  • do materiałów sypkich, średnio- i gruboziarnistych – stosowany głównie do oddzielania żużlu, nawozu, kamieni, asfaltu, gipsu czy stłuczki szklanej;
  • przesiewacze odwadniające – używa się go do odwodnienia materiałów średnio- i gruboziarnistych.

Przesiewacze wibracyjne mogą mieć kołowy, eliptyczny lub liniowy tor drgań. O doborze maszyny powinien decydować rodzaj i wielkość sortowanego materiału, a także stopień ich wilgotności. Nie ma przesiewaczy uniwersalnych, każdy ma swoje ograniczenia i zalecane zastosowanie.

Kiedy warto skorzystać z usługi przesiewania?

Przesiewacze są niezbędne, by szybko pozbywać się z placu budowy tego, co zbędne i sortować to, co jeszcze może zostać użyte. Kiedy na placu budowy szybko przybywa zużytych materiałów, praktyczne jest skorzystanie z usług w zakresie przesiewaczy. Świadczy je na przykład firma DRÓŻDŻ, działająca na terenie całego kraju.

Zwykle najwięcej odpadów powstaje przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych. To w takich przypadkach usługi przesiewania są najbardziej potrzebne. Zakup maszyn przesiewających jest jednak kosztowną inwestycją, dlatego często lepiej zamówić kompletą usługę, która obejmie zarówno dowóz maszyny, jak i jej obsługę.

Regulamin korzystania z serwisu