mężczyzna na drabinie

Kontrole i inspekcje drabin (zgodnie ze standardem BHP 2.4 porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie)

Aby ograniczyć wypadki na budowach, powołano do życia inicjatywę o nazwie Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Misją Porozumienia jest propagowanie zasad bezpieczeństwa pracy na budowach, edukacja i szkolenia w tym zakresie. Standard BHP 2.4 określa dokładne wymagania, jakie muszą być spełnione podczas prac na drabinach. Poza nimi, dokument określa również kontrole i inspekcje drabin. Co standard mówi na ten temat?

Kontrola i inspekcja wzrokowa drabin – cele i różnice 

Punkt dotyczący kontroli i inspekcji w standardzie BHP 2.4 na początku określa ich cele i przedstawia podstawową różnicę między tymi pojęciami. W dokumencie wskazuje się, że kontrola różni się poziomem szczegółowości od inspekcji. Ta z kolei musi być potwierdzona sporządzeniem stosownego protokołu. Podstawowym celem zarówno kontroli, jak i inspekcji przed użyciem drabiny do pracy, jest identyfikacja widocznych gołym okiem, oczywistych defektów, które mogłyby wpłynąć na zdrowie i życie pracowników. Każde szkolenie, obejmujące tematycznie bezpieczne stosowanie drabin w pracy, powinno obejmować również punkt kontroli.

Kontrola drabin przed ich zastosowaniem

Dokument dotyczący Standardu BHP 2.4 dokładnie określa, jakie elementy drabin należy objąć szczegółową kontrolą przed dopuszczeniem jej do pracy. Są to: wszystkie elementy konstrukcyjne i podporowe, połączenia, dolne końce drabiny (należy zwrócić dokładną uwagę, czy nie są poluzowane, zużyte, pogięte czy połamane) oraz blokady i inne systemy mocowania lub stabilizacji – jeśli występują. Każda osoba przed rozpoczęciem pracy na drabinie ma obowiązek dokonać jej kontroli i ponosi za to sprawdzenie pełną odpowiedzialność. Wszystkie drabiny, które są używane, muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa i pochodzić od sprawdzonych producentów, takich jak np. Skatrusztowania.

Inspekcja wzrokowa drabin – co należy wiedzieć?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, inspekcja wzrokowa drabiny musi być potwierdzona stosownym protokołem. Inspekcja wzrokowa, w przeciwieństwie do każdorazowej kontroli drabiny przed jej użyciem, wykonywana jest w zakresie i terminach, które określa jej producent. Jest jednak od tej reguły wyjątek. Jeżeli drabina stanowi element rusztowania, należy poddawać ją inspekcji wzrokowej co 7 dni. Kontrola wzrokowa musi być przeprowadzana przez osobę pracującą przy nadzorze budowy, przeszkoloną w tym zakresie. Jeżeli w wyniku kontroli lub inspekcji drabina nie uzyskała pozytywnej opinii, jest ona automatycznie eliminowana z wykorzystania, do momentu doprowadzenia jej stanu do wymagań, norm i stosownych przepisów. Jeśli drabina została dopuszczona do użytkowania, oznacza to jej pozytywną weryfikację.

Regulamin korzystania z serwisu