sprzęt budowlany

Rodzaje maszyn stosowanych przy pracach ziemnych

Roboty ziemne to prace wymagające użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Wśród najczęściej wykorzystywanych maszyn budowlanych wymienić warto chociażby koparki czy koparko-ładowarki. Które maszyny budowlane wykorzystywane są przy poszczególnych pracach ziemnych? Jaki sprzęt niezbędny jest do niwelacji terenu? Bez której maszyny budowlanej nie odbędzie się wyburzenie budynku? Odpowiadamy!

Wykonywanie profesjonalnych prac ziemnych wymaga nie tylko odpowiednio wyszkolonego, doświadczonego i wykwalifikowanego zespołu, ale też użycia sprawdzonych i w pełni sprawnych maszyn budowlanych. Zależnie od rodzaju robót, wykorzystuje się inny rodzaj sprzętu budowlanego.

Sprzęt budowlany niezbędny do niwelacji (wyrównania) terenu

Prace niwelacyjne mają na celu wyrównanie terenu działki do jednego poziomu i przygotowanie jej do dalszych robót budowlanych. Niwelacja terenu obejmuje zarówno usuwanie wzniesień i nierówności, jak i zasypywanie ubytków ziemi. Wszystkie roboty ziemne mające na celu niwelację terenu, muszą być poprzedzone pracą geodety, który przy pomocy niwelatora wskaże obszary, wymagające nasypania ziemi bądź jej usunięcia.

Do prac związanych z wyrównywaniem terenu, niezbędne będzie użycie maszyn, takich, jak koparka i spychacz. Ewentualny nadmiar ziemi musi zostać usunięty, zatem pracownicy budowlani korzystają także z koparko-ładowarek oraz ze specjalistycznych samochodów ciężarowych.

Wszelkie roboty ziemne, prace niwelacyjne oraz wyburzenia budynków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, można zlecić firmie Raf-Bud Usługi Remontowe.

Maszyny służące do wykopów pod obiekty budowlane

Wykopy pod fundamenty budynków i obiektów przemysłowych poprzedzone są wyrównaniem terenu. Sprzętem niezbędnym do wykopów pod fundamenty będzie więc zarówno koparka, koparko-ładowarka, jak i spychacz oraz transport ciężarowy, znacznie ułatwiający pracę na placu budowy.

Sprzęt niezbędny do wyburzania budynków

Prace wyburzeniowe to złożony i skomplikowany proces. Jego przebieg oraz rodzaj wykorzystywanego sprzętu budowlanego zależy od stanu obiektu, jego rodzaju, a także usytuowania. Do wyburzania budynków używa się zazwyczaj maszyn budowlanych takich, jak koparko-ładowarka z młotem wyburzeniowym. Najpopularniejszym, spotykanym przy wyburzeniach urządzeniem, jest koparka gąsienicowa wyposażona w wyburzeniowy młot hydrauliczny, specjalne szczęki do łamania i kruszenia konstrukcji oraz wzmocnione łyżki. Specjalne podwozie gąsienicowe zapewnia większą stabilność, jednocześnie wywierając mniejszy nacisk na powierzchnię. Dłuższe ramię koparki pomaga z kolei zwiększyć zasięg pracy urządzenia.

Regulamin korzystania z serwisu