Różnice między wyburzeniem a rozbiórką

Pojęcia wyburzenie i rozbiórka funkcjonują zamiennie, choć w praktyce oznaczają szereg różnych działań. Niemniej jednak efektem końcowym obu tych działań jest całkowita likwidacja obiektu budowlanego. Oba te działania traktowane są jako roboty budowlane, choć w Prawie budowlanym funkcjonuje jedynie pojęcie rozbiórki. Spróbujemy wyjaśnić, na czym polegają różnice.

Rozbiórka – starsza siostra wyburzania

Rozbiórka rozumiana jest jako wszelkie roboty budowlane, polegające na demontażu i usunięciu z przestrzeni obiektu budowlanego. Przyjmuje się, że termin rozbiórka pochodzi z czasów, kiedy większość budynków rozbierano ręcznie. Obiekty budowlane, które powstawały z drewna, kamienia lub cegieł, dosłownie rozbierano element po elemencie. Materiały, które uzyskano w procesie rozbiórki można było ponownie wykorzystać.

I tak zostało do dziś. O rozbiórkach mówi się zwykle w przypadku budynków o niewielkiej kubaturze, tradycyjnych – zbudowanych z drewna, murowanych na zaprawie wapiennej, wapienno-glinianej, cementowo-wapiennej. Rozbiórki znajdują zastosowanie tam, gdzie całość lub część konstrukcji budynku przeznaczona jest do dalszego użytkowania. Powstałe w wyniku rozbiórki elementy budynku można ponownie wykorzystać. Elementy budynku zlikwidowanego przez wyburzenie nie nadają się do odzyskania i ponownego użycia.

Zasadniczo rozbiórki dokonuje się również w obiektach, w których nie można zastosować ciężkiego sprzętu wyburzeniowego, np. ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów i ich narażenie na uszkodzenia.

Wyburzanie – totalna demolka?

Rozpowszechnienie cementu sprawiło, że tradycyjna rozbiórka stała się bardzo pracochłonna, a w przypadku betonu i żelbetu – absolutnie nieopłacalna. Jak mówi ekspert z firmy MK Explosion, która zajmuje się rozbiórkami i wyburzeniami:

Wyburzenia realizowane są z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, natomiast jeśli warunki techniczne uniemożliwiają ich użycie, wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt mechaniczny, taki jak: koparki, ładowarki, kruszarki, młoty wyburzeniowe, nożyce do cięcia betonu. Konstrukcje niszczy się krusząc beton, rozcinając stal, czy wysadzając przy użyciu materiałów wybuchowych. Wyburzanie wykonywane przez profesjonalistów jest szybkie i bezpieczne.

W trakcie wyburzania główną rolę odgrywają maszyny lub materiały wybuchowe. Zadaniem człowieka jest zabezpieczenie placu wyburzenia oraz perfekcyjne przygotowanie organizacyjne i sprzętowe, a także umysł otwarty na wszelkie zaskakujące warianty. W rozbiórce większe znaczenia ma jednak praca ludzkich mięśni, co wydłuża czas trwania robót, ale powala to na likwidację jedynie części – i to dość precyzyjnie wyznaczonej – budynku, np. jego jedno skrzydło.

To na jaki sposób likwidacji obiektu budowlanego się zdecydować, najlepiej skonsultować z fachowcami. Profesjonaliści przeprowadzają i rozbiórki, i wyburzenia, są więc w stanie ocenić, na jakiego rodzaju roboty w danej sytuacji postawić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu